Vesti

SAVA OSIGURANJE nastavlja sa rastom premije osiguranja

PR Saopštenje

SAVA Osiguranje
392Pregleda

SAVA NEŽIVOTNO OSIGURANJE a.d.o. Beograd je, prema izveštajima za prvo polugodište 2019. godine, nastavilo sa rastom premije osiguranja u odnosu na prošlu godinu. 

SAVA Osiguranje

Za šest mesesi 2019. godine u odnosu na isti period prethodne godine, ukupan iznos fakturisane premije neživotnih osiguranja porastao je za 10%. Najveći uticaj na rast premije ostvaren je u segmentu ostalih imovinskih osiguranja – 36%. Isto je zabeleženo i u prodaji auto kaska, koja je u ovom periodu u odnosu na isti period u 2018. godini porasla za 32%. 

Takođe, značajan rast premije postignut je u segmentu osiguranja od opšte odgovornosti – 208%. 

U skladu sa proširivanjem saradnje sa bankarskim sektorom, ostvaren je rast premije dobrovoljnog zdravstvenog osiguranja za 7% u odnosu na isti period prošle godine.

Podsetimo se, prošla godina za Sava neživotno osiguranje je bila rekordna godina. Ne samo po ostvarenoj dobiti, već i po mnogim parametrima koji su važni za poslovanje osiguravajućih kompanija.

Premija osiguranja u 2018. godini u odnosu na 2017. godinu porasla je za 14,1%. To je 72% više u odnosu na rast tržišta neživotnih osiguranja (8,2%). Najveći rast je ostvaren kod imovinskih osiguranja – preko 36% u odnosu na prošlu godinu.

Sava neživotno osiguranje u 2018. godini ostvarilo je najveći iznos dobiti od početka rada pod imenom Sava osiguranje. Posle oporezivanja, iznosila je više od jedan milion evra. Na ostvarenje dobiti u prošloj godini, pored dominantnog uticaja porasta portfelja Društva, značajan doprinos omogućilo je i povećanje efikasnosti poslovanja. Takođe, na rezultate Društva uticalo je i, odlukom naše matične kompanije Sava Re iz Ljubljane, pripajanje Energoprojekt Garant osiguranja Društvu, krajem 2018. godine.

Važno je napomenuti da Društvo raspolaže se adekvatnim nivoom tehničkih rezervi. One su na poslednji dan prošle godine bile 2,3 mlrd. RSD, koliko je iznosila i bruto fakturisana premija za istu godinu. Pored toga, na dan 31.12.2018. godine raspoloživa margina solventnosti Sava neživotnog osiguranja bila je za 4 puta veća od zakonski propisane. To je potvrda jako visokog nivoa adekvatnosti kapitala.

U skladu sa strategijom rasta, sa ciljem postizanja najvećeg rasta u delu imovinskih osiguranja i daljim unapređivanjem poslovanja i sprovođenjem planova digitalizacije poslovnih procesa, Društvo će težiti da ostvaruje svoje ambiciozne planove uz obezbeđivanje dugoročne stabilnosti.

PR Saopštenje: SAVA OSIGURANJE

Ostavite komentar

Top Reviews

Video Widget

gallery