AktuelnoOnline plusVesti

Šta i kako oko registracije i prevoda

Što prosto kada može komplikovano

4.94KPregleda

Kako da uradite registraciju i prenos vlasništva automobila dok traje vanredno stanje

Kako da uradite prenos vlasništva automobila dok traje vanredno stanje

 

 

Sajt polovniautomobili poznat kao najveći regionalni automobilski oglasnik, uvek ima i korisnih informacija za vlasnike vozila. U ovom tekstu možete se detaljno i formisati o svim procedurama registracije i prevoda vozila.

Kad kupujete automobil sa auto-placa, tu je situacija nešto lakša jer ne morate da pravite kupoprodajni ugovor i plaćate porez na prenos vlasništva, o čemu smo detaljno pisali u tekstu

 

Kako registrovati auto sa auto-placa ili iz salona tokom vanrednog stanja

 

Međutim, ako želite da auto kupite od fizičkog lica, odnosno ako želite da prodate svoj automobil, morate da overite kupoprodajni ugovor.

Overavanje je donedavno bilo problematično, pošto kod nekih notara nije moglo da se obavi, kod drugih je moglo uz određene uslove i slično. Na sreću, sada se situacija gotovo normalizovala.

Notari su počeli da overavaju kupoprodajne ugovore

Ne možemo da garantujemo za sve, ali kod desetak notara su nam potvrdili da sve funkcioniše.

 

Naglašavamo da obavezno prvo pozovete telefonom kako biste zakazali dolazak i dobili druge informacije. Naime – procedura prijema stranaka nije ista kod svih.

 

Spisak notara i brojeve telefona možete da vidite klikom na ovaj link.

 

Plaćanje poreza na prenos

 

 

Iako su šalteri poreskih uprava zatvoreni, moguće je platiti porez na prenos apsolutnih prava nad vozilom. To je moguće obaviti na dva načina – elektronskim putem ili slanjem poštom.

 

   1)     Slanje dokumentacije poštom – poresku prijavu PPI-4 u papirnom obliku fizička lica mogu da podnesu putem pošte nadležnoj filijali Poreske uprave prema mestu prebivališta, odnosno boravišta prodavca.

Poresku prijavu PPI-4 možete da nađete u .pdf formatu klikom na ovaj link, odštampate i popunite ručno.

Obavezno se dostavlja i prateća dokumentacija:

1)    Overen primerak kupoprodajnog ugovora – original (jedan je dovoljan)
2)    Očitana saobraćajna dozvola
3)    Očitana lična karta kupca i prodavca

   2)     Elektronskim putem – poreska prijava PPI-4 se može podneti u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave e-Porezi. U tom slučaju je neophodno da podnosilac poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat sa čipom izdatim od strane jednog od sertifikacionog tela u Srbiji.

Prilikom podnošenja prijave u elektronskom obliku prateća dokumentacija (overen kupoprodajni ugovor i saobraćajna dozvola) se u pdf, jpg. ili png. formatu dostavlja u prilogu prijave.

Poreski obveznik poresku prijavu može podneti i elektronskim putem na email adrese za prijem podnesaka, čiji spisak možete pronaći na adresi:

http://www.poreskauprava.gov.rs/biro-za-informisanje/novosti/6203/izmenjen-nacin-rada-i-komuniciranja-poreske-uprave-republike-srbije-za-vreme-vanrednog-stanja.html

Nadležna filijala na osnovu poreske prijave i dostavljene dokumentacije utvrđuje rešenjem poresku obavezu poreza na prenos apsolutnih prava.

Poresko rešenje na zahtev poreskog obveznika može biti dostavljeno putem pošte ili putem elektronske pošte.

 

MUP – kako se obavlja prenos vlasništva, odjava i slično

 

Pošto ne rade šalteri, ostaje pitanje kako funkcioniše prenos vlasništva, odjava vozila od strane prethodnog vlasnika, dobijanje nove saobraćajne i tablica i slično.

 

Od MUP-a smo dobili sledeća objašnjenja:

Za vreme vanrednog stanja, lice koje je kupilo vozilo koje je registrovano u Srbiji može, preporučenom pošiljkom, nadležnom organu unutrašnjih poslova podneti zahtev za izdavanje nove saobraćajne dozvole zbog promene vlasnika vozila.

Ako je vozilo bilo registrovano u drugom registarskom području, a nije odjavljeno, novi vlasnik uz zahtev dostavlja i registarske tablice vozila i (umesto prethodnog vlasnika) može podneti zahtev za odjavu vozila.

U tom slučaju organ kome je podnet zahtev za promenu vlasnika, po službenoj dužnosti vrši odjavu vozila, donosi odluku o zahtevu za promenu vlasnika vozila i telefonskim putem kontaktira podnosioca u vezi uručenja potvrde o registraciji, registracione nalepnice i registarskih tablica.

Novi vlasnik uz zahtev treba da priloži: originale dokaza o vlasništvu i svih drugih propisanih dokaza; fotokopiju lične karte i da na zahtevu upiše broj kontakt telefona.

 

Izvor: polovniautomobili.com

Ostavite komentar

Top Reviews

Video Widget

gallery