AktuelnoEco Green

Novi dizajn motora s unutrašnjim sagorevanjem u potpunosti uklanja izduvne gasove

5.88KPregleda

Pronalazak koji bi mogao značajno da produži prisustvo SUS motora na našoj planeti 

 

Istraživači s Politehničkog univerziteta u Valensiji (UPV), dizajnirali su novi motor s unutrašnjim sagorevanjem, koji ne generiše ugljen-dioksid niti druge štetne gasove.

 

Po kreatorima ovog projekta, reč je o „revolucionarnom“ motoru koji u isto vreme ispunjava planiranu ekološku regulativu za 2040. i veoma je efikasan. Prva dva prototipa ovog agregata će biti proizvedena u mesecima koji dolaze, a projekat će finansirati Valensijska agencija za inovacije.

 

Tehnologija iskorišćena za novi dizajn SUS motora je bazirana na korišćenju MIEC keramičkih membrana. Patentirane od strane Instituta za hemijsku tehnologiju, ove membrane uklanjaju sve nepoželjne gasove, kao i omražene azotne okside, zarobljavajući sopstveni i atmosferski CO2 i pretvarajući ih u tečnost.

 

„Ove membrane, kada su implementirane u motor vozila, omogućavaju selektivno izdvajanje kiseonika iz vazduha da bi se proizvelo kiseoničko sagorevanje (oxycombustion). Na ovaj način generiše se čist sagorevajući gas, sastavljen od vode i ugljen-dioksida, koji može biti izolovan unutar vozila i uskladišten, bez potrebe da izlazi kroz izduvni sistem, objasnio je Hoze Manuel Sera, istraživač pri ITQ (UPV-CSIC).

 

Tehnologija koju je razvio istraživački tim Univerzieta u Valensiji bi mogla da učini mogućim da imamo motor s izdašnom autonomijom i mogućnošću brzog dolivanja goriva, ali s tom prednošću što bi bio potpuno čist i bez bilo kakvog zagađivanja i emisije gasova s efektom staklene bašte. Dakle, reč je o nultoj emisiji, poput one kod električnih vozila, ali bez nevolja koje elektromobili donose, a koje se tiču autonomije i punjenja baterija.

 

S ovom tehnologijom, vozilo bi moglo takođe da postane snabdevač CO2. Kako su istraživači objasnili, u konvencionalnom motoru, velika količina azota i azotnih oksida se generiše u izduvnoj cevi nakon spomenutog „oxycombustion“ procesa. Međutim, u slučaju novog dizajna motora, generiše se isključivo visoka koncentracija ugljen-dioksida i vode, koji se mogu lako razdvojiti putem kondenzacije.

 

„Dobijeni CO2 se komprimuje unutar motora i skladišti se u rezervoar pod pritiskom, što se može iskoristiti kao nusproizvod, direktno kao čist ugljen-dioksid visokog kvaliteta za industrijske potrebe. Na ovaj način, imali bismo regularan rezervoar za gorivo i još jedan za CO2, koji se generiše nakon sagorevanja goriva, i iz kojeg možemo da izvučemo korist“, rekao je Luis Migel Garsija-Kuevas.

 

Ova tehnologija posebno cilja na proizvođače velikih vozila, predviđenih za prevoz putnika i dobara, kako na kopnu tako i na moru, pa čak i za avijaciju do izvesnog nivoa snage. Pored toga, takođe bi mogla biti iskorišćena u cilju transformacije aktuelnih dizel motora u agregate za specijalna vozila.

 

„U slučaju manjih vozila, to bi se takođe moglo primeniti tako što bi se izolovao samo deo ugljen-dioksida u izduvu“, rekao je Francisko Hoze Arnau, istraživač saradnik pri CMT-Thermal Motors u UPV-u.

 

Tim je sada u fazi konstruisanja dva prototipa „revolucionarnog sistema za automobilski sektor“ u laboratorijskim okvirima.

 

„Pozitivna prognoza, uz finansirane Valensijske agencije za inovacije podrazumeva mogućnost da koncept podignemo na visok nivo tehnološkog razvoja. Ovim će biti moguće privući pažnju privatnih investitora koji žele da licenciraju patent ili finansiraju izdvojena preduzeća, kako bi ovi motori postali stvarnost, što bi promenilo paradigmu borbe protiv klimatskih promena sa stanovišta transporta“, rekao je Hoze Ramon Serano, istraživač iz CMT-Thermal Motorsa pri UPV.

 

Izvor: Dekarbonizacija motora No. 1

Ostavite komentar

Top Reviews

Video Widget

gallery