Vesti

Obaveštenje o statusnoj promeni Sava neživotnog osiguranja

PR Saopštenje

Sava zgrada
1.63KPregleda

Skupština „SAVA NEŽIVOTNOG OSIGURANJA” a.d.o. Beograd je na svojoj XXVII vanrednoj sednici, donela Odluku o statusnoj promeni Društva.

Po toj odluci je dana 31.12.2018. godine sprovedena statusna promena. Tom promenom se društvo Energoprojekt Garant a.d.o. pripojilo „Sava neživotnom osiguranju“ a.d.o. Beograd. Sa ovim danom Energoprojekt Garant a.d.o. prestaje da postoji. To se evidentira njegovim brisanjem iz registra privrednih subjekata.

Istog dana „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. Beograd je, kao pravni sledbenik, preuzelo celokupan porftolio društva Energoprojekt Garant a.d.o., sva prava i obaveze koje Energoprojekt Garant a.d.o. ima po tom osnovu, sva druga prava i obaveze, kao i celokupnu imovinu, potraživanja i kapital društva Energoprojekt Garant a.d.o.

U skladu sa navedenim, sve obaveze prema klijentima koje je do 31.12.2018. imao Energoprojekt Garant a.d.o. preuzima „Sava neživotno osiguranje“ a.d.o. kao društvo sukcesor, koje će nastaviti da izvršava sve obaveze iz osiguranja po ugovorima koji su zaključeni sa Energoprojekt Garant a.d.o.

Dosadašnji klijenti Energoprojekt Garanta a.d.o. su blagovremeno i detaljno upoznati sa navedenim statusnim promenama, kao i mogućnostima realizacije njihovih zahteva, prava i obaveza.

Sava zgrada

Ostavite komentar

Top Reviews

Video Widget

gallery