AktuelnoVesti

Most Bačka Palanka – Neštin

3.5KPregleda

Projekat izgradnje mosta između Neština i Bačke Palanke preko Dunava u realizaciji

Nakon najave izgradnje četvrtog i vrlo neophodnog mosta za dalji razvoj Novog Sada na sremskoj obali Dunava, početkom meseca je najavljeno pokretanje projekta izgradnje još jednog mosta na ovoj reci.
Uporedo sa mostom koji spaja Kovilj i Sremske Karlovce na Fruškogorskom koridoru, najavljena je  izgradnja mosta između Neština i Bačke Palanke preko Dunava. 
Izdradnja ovog mosta povezaće najkraćim putem stanovnike podfruškogorskih sela da Srbijom, čime više neće prolaziti kroz teritoriju Hrvstske (Ilok) kako bi stigli do svoje matične opštine, Bačka Palanka.
Putevi Srbije raspisali su tender za projekat pribavljanja građevinske dozvole na izgradnji mosta sa pristupnim putevima.
Kako je navedeno u projektnom zadatku, most je deo državnog puta IB reda i predstavlja vezu Bačke Palanke sa Neštinom, Eredevikom, Kuzminom i državnom granicom sa Bosnom i Hercegovinom.
– Most se sastoji od centralnog dela mosta preko plovnog puta Dunava i pristupunih delova mosta sa bačke i sremske strane. Most prelazi preko koridora predmetne deonice državnog puta IB reda broj 19, nekategorisanog puta, odbrambenog nasipa, reke Dunav, šuma i šumskog zemljišta i poljoprivrednog zemljišta – navedeno je u tehničkoj dokumentaciji.
Ukupna dužina mosta iznosi 1.898 metara a zbog svoje velike dužine konstrukcija je podeljena na tri dilatacione celine.
Srednji stubovi mosta koji nose superstrukturu sastoje se iz dva vitka paralelna stuba na razmaku od 10 metara. Na krajnjim stubovima, istovetne geometrije kao srednji, visine 21 i 39 metara, biće oslonjenje prilazne konstrukcije.
Sa bočnih strana na centralnom delu predviđene su prilazne saobraćajnice (rampe) sa tipskim rasponima od 50 metara.
Projekat za građevinsku dozvolu radiće se na osnovu idejnog rešenja investiora. Vrednost posla iznosi 75 miliona dinara.

Ostavite komentar

Top Reviews

Video Widget

gallery