Online plus

Aerodinamika

1.89KPregleda

Golf loptica za manju potrošnju?

Svi znamo da površina loptice za golf nije glatka, i da je ta osobina odgovorna za bolje probijanje ovog objekta kroz vazduh. Ovoga puta nije reč o Volkswagenovom modelu, niti o nečem u vezi s njim, već o primenjivanju ove „tehnologije“ na automobile, poboljšanje aerodinamike, odnosno postizanje manje potrošnje goriva.

Do sada je sve bilo u domenu teorije, pa je kompanija Fastskinz preduzela praktične korake i pronašla rešenje u vidu vinil folije. Na karoseriju automobila je zalepljena vinil folija koja imitira površinu loptice za golf i došlo se do zaključka da se na taj način potrošnja goriva može smanjiti za čak 20 procenata.

Da bi ispitao verodostojnost Fastskinzove tvrdnje, Popular Mechanichs je uzeo dva identična Ford Flexa sa identičnom pređenom kilometražom. Naravno, automobili su bili sa identičnim agregatima i identičnom opremom. Razlika je jedino bila u tome što je jedan Ford bio prekriven Fastskinzovom folijom.

Fastskinz MPG-Plus je obloga od vinila sa plitkim jamicama prečnika 5 mm. Kompletna ofarbana površina vozila je prekrivena i po tvrdnjama proizvođača, na taj način se poboljšava aerodinamika i potrošnja goriva. Ipak, to je trebalo proveriti…

Kao što smo rekli, poznato je da je površina loptica za golf prekrivena malim jamicama, što omogućava mnogo duže hice u odnosu na glatke loptice. Jamice doprinose kasnijem razdvajanju vazdušnog strujanja i kreiraju manji trag vazduha pozadi, što redukuje otpor vazduha. To se dešava na taj način što se tok vazduha ne može zatvoriti iza loptice, jer jamice menjaju tok iz laminarnog u turbulentan.

Turbulencija povećava pokretnu silu vazduha na površini loptice što dozvoljava njegovo duže zadržavanje na njoj. Međutim, očigledno je da automobil baš i ne liči na lopticu za golf, ali ideja je u svakom slučaju interesantna. Suština je u tome što se automobil u pokretu suočava sa turbulentnim tokom, i samo 1 procenat otpora vazduha se odnosi na trenje izazvano površinom vozila, dok se ostatak odnosi na oblik vozila.

Ipak, u Fastskinzu su smatrali da se može značajno redukovati potrošnja goriva, i izašli sa tvrdnjama da vozilo obloženo MPG-Plus vinilom može da uštedi 18-20 procenata goriva, što je, složićete se, fantastičan rezultat.

Da li je ta tvrdnja tačna, ispitala su dva Ford Flexa 2009, oba sa pogonom na sve točkove, sa istim paketom opreme i sa 8000 pređenih milja. Pre odlaska na put je izjednačen pritisak u pneumaticima na oba vozila i napunjen rezervoar. Da ne zaboravimo, jedno vozilo je bilo obloženo MPG-Plus vinilom.

Nastojalo se da se automobili voze konstantnom brzinom na autoputu, sa identičnim stilom vožnje, tako da je upotrebljen tempomat koji je brzinu držao između 88,5 i 104,5 km/h u zavisnosti od uslova u saobraćaju, a vozači su se menjali na svakih stotinak kilometara. Na kraju testa, MPG-Plus vinil nije doprineo uštedi goriva. Identična vozila, identična ruta, identična brzina, isti vozači, isti dan, a potrošnja gotovo identična. U čemu je zapravo stvar?

Oblaganje čitavog vozila je besmislica. Čak i da u nekim uslovima MPG-Plus i donese neku uštedu, ona će biti minimalna i neznatnta. Tamo gde je strujanje vazduha već turbulentno, jamičasta površina može imati negativan efekat, tako da bi u praksi ona trebalo da se primenjuje selektivno, što je nemoguće.

Iz Fastskinza tvrde da je ušteda koju su oni objavili izmerena na motociklu koji drži brzinski rekord. Vozač, Leslie Porterfield je izjavio da je konstantno imao za 5 km/h veću brzinu na kraju izvezene milje. Takođe je izjavio da je primetio promene u ponašanju njegove Hayabuse. Pri brzinama od preko 320 km/h bi se vetrobran obično znatno savio, i Porterfield smatra da obloga najbolje funkcioniše na objektima koji su poluiskošeni, poput motocikala, i da vinil treba aplicirati samo na određenim delovima. Očigledno je da poboljšanje aerodinamike na motociklu koji se kreće ekstremnim brzinama nema mnogo veze sa poboljšanjem aerodinamičkih karakteristika na putničkom automobilu ili kamionu.

Uglavnom, bilo je dobro proveriti sve ovo.

piše: Pavle Barta
Izvor: Popular Mechanics

Ostavite komentar

Top Reviews

Video Widget

gallery